Deelnamereglement – Lummense Geschenkbon

Algemeen

De gemeente Lummen wil de lokale economie stimuleren door het promoten en verkopen van een digitale geschenkbon. Met de geschenkbon kan je terecht bij de deelnemende handelaars en/of marktkramers. De geschenkbon kan door iedereen aangekocht worden, hetzij online via het gemeentelijk web-platform, hetzij aan het onthaal van het Administratief Centrum en dit tijdens de openingsuren.

De geschenkbon is beschikbaar in bedragen van 5, 10, 20 en 50 euro. Elke geschenkbon heeft een uniek nummer en een unieke QR-code. De geschenkbonnen blijven één jaar geldig vanaf de dag van aankoop en kunnen eenmalig gratis verlengd worden voor een periode van 3 maanden. Een lijst van de deelnemende handelaars/en of marktkramers wordt gepubliceerd en geactualiseerd op het gemeentelijk web-platform.

Er worden eveneens geschenkbonnen aangeboden door het gemeentebestuur van Lummen bij geboorte/adoptie van een kind, jubilarissen, pensioen eigen personeel, of bij eventuele andere gelegenheden.

Enkel deelnemende handelaars mogen de verschillende geschenkbonnen ontvangen.

Deelname handelaar

Iedere handelaar en horeca-uitbater gevestigd in Lummen en iedere marktkramer met een permanente standplaats op de markt in Lummen kan zich inschrijven als deelnemer via het gemeentelijk web-platform.

De bonnen moeten gedurende het hele jaar aanvaard worden, ook tijdens de koopjesperiode en voor alle producten en diensten die aangeboden worden. Er mag geen geld worden teruggegeven op de geschenkbon. De digitale geschenkbon kan gedeeltelijk ontwaard worden.

Deelnemende handelaars hangen een sticker aan hun  uitstalraam waarmee aangegeven wordt dat klanten gebruik kunnen maken van de geschenkbon. Het gemeentebestuur levert deze sticker en gebruikt onder meer de eigen communicatiekanalen om de geschenkbon te promoten. Een lijst met de deelnemende handelaars wordt up-to-date gehouden op het gemeentelijk webplatform.

Bij verandering of stopzetting van de zaak wordt dit onmiddellijk gemeld bij de dienst lokale economie.

Uitbetaling geschenkbonnen

De deelnemende ondernemer krijgt de waarde van de ontvangen geschenkbonnen na ontwaarding aan het begin van elke maand automatisch op zijn rekening gestort. De deelnemende ondernemer kan zijn rekeningnummer zelf wijzigen via zijn account op het web-platform.