Verkoopsvoorwaarden – Lummense Geschenkbon

  • Elke geschenkbon wordt bij gebruik gevalideerd en kan ten belope van de ingestelde waarde gebruikt worden.
  • De geschenkbonnen zijn slechts geldig tot de datum vermeld op de geschenkbon met name tot één jaar na de aankoop. De geschenkbonnen kunnen eenmalig gratis verlengd worden voor een periode van 3 maanden. De geschenkbonnen zijn uitsluitend geldig bij de handelaars actueel vermeld op het web-platform.
  • De consument beschikt niet over het recht van de aankoop af te zien eens de betaling is voltooid.
  • De waarde van een geschenkbon kan niet omgeruild worden voor geld, enkel voor producten / diensten.
  • De gemeente Lummen  is niet verantwoordelijk voor de goederen of diensten die de klant betaalt met de aangekochte geschenkbon.
  • De gemeente Lummen is niet verantwoordelijk indien de klant verkeerde gegevens  invoert bij de aankoop van een geschenkbon. Bovendien draagt de gemeente Lummen geen enkele verantwoordelijkheid indien de geschenkbon al dan niet toevallig in handen van een derde valt.
  • De gemeente Lummen  is niet verantwoordelijk voor problemen met de uitvoering van de betaling door de klant.
  • De deelnemende handelaar draagt de verantwoordelijkheid voor het correct gebruik van codes en paswoorden en voor het correct toeleveren van de financiële gegevens met het oog op de doorstorting/uitbetaling van de bedragen.
  • Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van Hasselt bevoegd.